درحالی ایران با راه‌اندازی ۲۳۴ شعبه اخذ رای شرایطی را فراهم کرد تا امکان رای دادن ایرانی های مقیم خارج انجام شود که همزمان منافقان مقابل کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران با تجمع درصدد جلوگیری از حضور ایرانیان در پای صندوق های رأی برآمدند.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان ، در کاریکاتوری، رأی دادن ایرانیان مقیم خارج از کشور بعد از عبور از متوحشان منافق به تصویر کشیده شد.
درحالی ۱۳۳نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی ۲۳۴ شعبه اخذ رای شرایطی را فراهم کردند تا امکان رای دادن ۵/ ۳ میلیون ایرانی مقیم خارج را فراهم کنند، که همزمان منافقان هم در برابر کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران با تجمع درصدد جلوگیری از اقدام ایرانیان خارج برای حضور و شرکت در پای صندوق های رأی شدند.