فرمانده سپاه نینوای استان گلستان گفت: دشمن هنوز هم تهدیدات نیمه سخت را رها نکرده، اما همه تمرکز خود را در عرصه جنگ نرم به خصوص در بستر فضای مجازی قرار داده که باید نسبت به آن هوشیار بود.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، فرمانده سپاه نینوای استان گلستان گفت: دشمن هنوز هم تهدیدات نیمه سخت را رها نکرده، اما همه تمرکز خود را در عرصه جنگ نرم به خصوص در بستر فضای مجازی قرار داده که باید نسبت به آن هوشیار بود.

سردار علی ملک شاهکوهی ظهر روز پنج شنبه دهم آذرماه ۱۴۰۰ در همایش متمرکز خانوادگی پاسداران سپاه نینوا گفت: دشمنان ما از همان روز‌های نخستین شکل گیری انقلاب با سه مدل تهدید سخت، نیمه سخت و نرم به مبارزه با انقلاب اسلامی پرداختند.

وی افزود: در عرصه تهدیدات سخت در دهه ۶۰ با حماسه‌های دوران دفاع مقدس توسط شهدا و رزمندگان مخلص تهدید دشمن به جایی نرسید.

فرمانده سپاه نینوای استان گلستان گفت: در عرصه تهدیدات نیمه سخت دشمن به دنبال ایجاد فتنه و اغتشاش در وقایعی همچون سال ۷۸، ۸۸ و آبان ۹۸ بود که با بصیرت فوقالعاده مردم باز هم کار به جایی نبردند.

ملک شاهکوهی گفت: هرچند دشمن هنوز هم تهدیدات نیمه سخت را رها نکرده است، اما همه تمرکز خود را در عرصه جنگ نرم به خصوص در بستر فضای مجازی قرار داده که باید نسبت به آن هوشیار بود.

وی افزود: برادران و خواهران بدانید آینده متلعق به اسلام است و گفتمان انقلاب اسلامی در حال گسترش در همه دنیا است.

فرمانده سپاه نینوا گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن براساس قانون اساسی برعهده سپاه است و من به عنوان خادم شما از همسران و فرزندان پاسداران سپاه نینوا برای صبوری و مجاهدتی که در زندگی دارند صمیمانه قدردانی می‌کنم.


تمرکز دشمنان بر تهدیدات نرم در بستر فضای مجازی است

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: هرچند دشمن هنوز هم تهدیدات نیمه سخت را رها نکرده، اما تمام تمرکز خود را در عرصه جنگ نرم بخصوص در بستر فضای مجازی قرار دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

ملک شاهکوهی اضافه کرد: هرچند دشمن هنوز هم تهدیدات نیمه سخت را رها نکرده، اما تمام تمرکز خود را در عرصه جنگ نرم بخصوص در بستر فضای مجازی قرار دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: برادران و خواهران بدانید آینده متعلق به اسلام بوده و گفتمان انقلاب اسلامی در حال گسترش در تمام دنیا است.