در راستای توسعه شبکه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تفاهم‌نامه همکاری با واحد‌های نوآور و شتاب‌دهنده به امضاء رسید.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، در راستای توسعه شبکه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تفاهم‌نامه همکاری دو و چندجانبه با واحد‌های نوآور و شتاب‌دهنده به امضاء رسید.

 

به منظور توسعه شبکه زیست بوم نوآوری دانشگاهی در استان گلستان و تقویت فعالیت‌های مرکز نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تفاهمنامه همکاری بین این دانشگاه و سه شرکت اکو مزرعه سبز، فعال در زمینه آموزش نوآوری‌های سبز به کودکان و نوجوانان، شرکت‌های مهرآور و دانش سبز ماهان، فعال در زمینه توسعه کود‌های زیستی و آلی و نیز کشت وکار‌های گلخانه‌های با تمرکز بر توتفرنگی و نیز شتابدهنده پرسیس ژنپار، با کارکرد محوری شتابدهی و تجاری سازی طرح‌های تحقیقاتی – فناورانه در حوزه دارویی و زمینه‌های مرتبط منعقد شد.

 

در این نشست که با حضور نمایندگان شرکت‌ها و دکتر رضایی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به همراه دکتر شریف زاده مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد، راهکار‌های تسریع در عملیاتی شدن تفاهمنامه‌ها نیز در قالب راه اندازی واحد تحقیق و نوآوری مشترک، حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های منجر به طرح نوآورانه، برگزاری اکوبوت کمپ، فراخوان جذب ایده‌های نوآور و هدایت آن‌ها در مسیر شتابدهی مورد توافق قرار گرفت.