فرمانداری‌های استان گلستان در شهر‌های مختلف اسامی منتخبان مردم در دوره ششم شورای اسلامی شهر‌های این استان را اعلام کرد.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان ، شمارش آراء انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای گلستان به پایان رسید و اسامی نفرات پیروز در این انتخابات اعلام شد. 

فرمانداری‌های استان گلستان در شهر‌های مختلف اسامی منتخبان مردم در دوره ششم شورای اسلامی شهر‌های این استان را اعلام کرد.

 

فرماندار شهرستان کردکوی اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد
شمارش آرا انتخابات شورای شهرکردکوی نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی این شهرستان اعلام شد.

قدمنان گفت: چنانچه نامزد‌های انتخاباتی نسبت به چگونگی برگزاری و نتایج انتخابات اعتراض دارند، ۴۸ ساعت بعد از اعلام نتایج رسمی با در دست داشتن درخواست و ارائه مستندات به ستاد انتخابات شهرستان مراجعه نمایند.

فرمانداری شهرستان بندترکمن اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد.
با شمارش آرا انتخابات شورای شهربندرترکمن و سیجوال اسامی منتخبان مشخص شد.

نفرات اصلی منتخب شورای اسلامی شهر بندرترکمن:

۱. کمال الدین یارعلی با ۳۷۴۴ رای
۲. کمال پورقاز با ۳۵۴۲ رای
۳. عبدالرحیم کمی با ۳۴۲۳ رای
۴. یحیی چوگان با ۳۳۴۳ رای
۵. بهرام محمد چوگان با ۳۲۵۶ رای
۶. عبدالرزاق ارساری با ۳۲۵۵ رای
۷. گوهرشاد حسینی با ۲۸۷۷ رای

و ۵ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند:
۸. رقیه آرخی با ۲۸۳۵ رای
۹. فرشید کلته با ۲۷۹۵ رای
۱۰. لطیفه خوجه پور با ۲۶۱۶ رای
۱۱. عبدالله میرابی با ۲۵۷۱ رای
۱۲. آق اویلی جعفری چوگان با ۲۴۹۸ رای

نفرات اصلی منتخب شورای اسلامی شهر سیجوال به ترتیب زیر:

۱. مسعود پورقاز (کد ۲۸) با ۸۹۸ رای
۲. سیروس چوگان با ۸۹۲ رای
۳. بهروز ایری با ۸۱۸ رای
۴. عبدالله شیخ با ۸۱۸ رای
۵. ابراهیم برهانی با ۸۱۷ رای
و ۳ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل به ترتیب زیر انتخاب شدند:
۶. حاجی مراد ایری با ۶۹۲ رای
۷. عبدالمجید ایری با ۶۴۱ رای
۸. مسعود پورقاز (کد ۲۷) با ۴۹۷ رای

 

فرمانداری شهرستان بندترکمن اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد
با شمارش آرا انتخابات شورای شهربندرترکمن و سیجوال اسامی منتخبان مشخص شد.

نفرات اصلی منتخب شورای اسلامی شهر بندرترکمن:

۱. کمال الدین یارعلی با ۳۷۴۴ رای
۲. کمال پورقاز با ۳۵۴۲ رای
۳. عبدالرحیم کمی با ۳۴۲۳ رای
۴. یحیی چوگان با ۳۳۴۳ رای
۵. بهرام محمد چوگان با ۳۲۵۶ رای
۶. عبدالرزاق ارساری با ۳۲۵۵ رای
۷. گوهرشاد حسینی با ۲۸۷۷ رای

و ۵ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند:
۸. رقیه آرخی با ۲۸۳۵ رای
۹. فرشید کلته با ۲۷۹۵ رای
۱۰. لطیفه خوجه پور با ۲۶۱۶ رای
۱۱. عبدالله میرابی با ۲۵۷۱ رای
۱۲. آق اویلی جعفری چوگان با ۲۴۹۸ رای

نفرات اصلی منتخب شورای اسلامی شهر سیجوال به ترتیب زیر:

۱. مسعود پورقاز (کد ۲۸) با ۸۹۸ رای
۲. سیروس چوگان با ۸۹۲ رای
۳. بهروز ایری با ۸۱۸ رای
۴. عبدالله شیخ با ۸۱۸ رای
۵. ابراهیم برهانی با ۸۱۷ رای
و ۳ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل به ترتیب زیر انتخاب شدند:
۶. حاجی مراد ایری با ۶۹۲ رای
۷. عبدالمجید ایری با ۶۴۱ رای
۸. مسعود پورقاز (کد ۲۷) با ۴۹۷ رای

 

فرمانداری مراوه تپه اسامی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی این شهرستان را اعلام کرد
نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرمراوه تپه از طریق ستاد انتخابات این شهرستان به شرح ذیل اعلام شد.
در انتخابات شورای اسلامی شهر مراوه تپه ۲۱ نفر تایید و ۵ نفر انصراف و ۱۶ نفر برای تصدی ۵ کرسی رقابت کردند.

اعضای اصلی ششمین دوره شورای شهر مرواه تپه:

نورمحمد پران دوجی با ۲۹۶۳ رای

کمال الدین حاجیلی دوجی با ۲۸۸۶ رای

موسی نازی دوجی با ۲۸۱۹

عبدالغفور کوسه غراوی با ۲۷۶۵ رای

اسلام دردی پهلوان دوجی با ۲۷۵۴ رای

اعضای علی البدل شورای ششمین دوره انتخابات شورای شهر مراوه تپه:

احمد پهلوان دوجی با ۲۳۸۱ رای

محمد سوداگر با ۲۲۸۰ رای

الله مراد منگلی دوجی با ۲۰۷۹ رای

در انتخابات شورای اسلامی شهر گلیداغ ۱۸ نفر تایید و برای تصدی ۵ کرسی رقابت کردند.

اعضای اصلی شورای گلیداغ:

نعمان یموتی با ۴۲۷ رای

شمس الدین نوری با ۴۱۰ رای

عبدالنعیم رنگیدن با ۳۸۰ رای

محمد اراز عربی با ۳۵۷ رای

ابوطالب عربی با ۳۴۷ رای

اعضای علی البدل شورای شهر گلیداغ:

عبدالحی قلی زاده با ۳۳۵ رای

محمد صابر قربانی با ۳۲۳ رای

فریبا تمری با ۲۷۰ رای

 

اعضای شورای اسلامی شهر‌های گمیش تپه و سیمین شهر مشخص شدند

سیدرضا حسینی، معاون فرماندار گمیشان گفت: در شهر گمیش تپه با شورای پنج نفره، از مجموع هشت هزار و ۵۹۴ رای ماخوذه،
احمد عاصمی با ۳۵۰۷ رای،
محمد مصطفوی با ۲۵۶۳ رای،
محمدصفا حیدرنژاد با ۲۴۰۶ رای،
عرازبردی دوجی با ۲۲۴۴ رای
و بهمن ساتلخی با ۲۱۳۹ رای
به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین موسی یاراحمدی با ۲۰۶۱ رای، بهروز دربانی با ۲۰۳۲ رای و شهروز بایی با ۲۰۲۳ رای به عنوان اعضای علی‌البدل شورای شهر گمیش‌تپه انتخاب شدند.

در سیمین شهر از مجموع هفت هزار و ۲۳۱ رای ماخوذه،
محمد مفیدی با ۳۴۴۲ رای،
یحیی کم با ۳۴۰۷ رای،
محمود کم با ۳۱۱۷ رای،
عبدالوحید کتوکی با ۲۶۶۳ رای
و بیرام‌محمد قرنجیک با ۲۵۶۲ رای
برای مدت چهار سال به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر سیمین‌شهر انتخاب شدند.

شهر سیمین شهر نیز آق محمد پنق با ۲۵۵۶ رای، محمد پنق با ۲۳۴۵ رای و عبدالرحیم طراج با ۲۱۹۰ رای به عنوان اعضای علی‌البدل شورای این شهر انتخاب شدند.

 

 

فرمانداری آق قلا اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهرستان را اعلام کرد.
نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر آق قلا از طریق ستاد انتخابات این شهرستان به شرح ذیل اعلام شد.

۱- عظیم قره داشلی

۲- جلا الدین آتابای

۳- طاهر اسماعیلی

۴- نوروز حسن قاسمی

۵- بهروز قرنجیک

اعضای علی البدل شورای ششم شهر آق قلا به شرح ذیل است:

۱- رحیمه طعنه

۲- طاهر توماج

۳- عبدالحلیم ماهری

اعضای اصلی شورای ششم شهر انبارالوم به شرح زیر است:

۱- عبدالطیف ارزانی

۲- یوسف سالاری توماج

۳- عبدالرزاق توماج

۴- ابراهیم حبیب لی

۵- امان گل چوگان

 

فرماندار کلاله اسامی منتخبان مردم در دوره ششم شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد.
براساس شمارش اولیه آرا اعلام شده توسط فرمانداری کلاله عباس آریانپور با دو هزار و ۶۸۶ رای، الله نظر مرتضویان با دو هزار و ۳۰۴ رای، محمد ترخوانه با دو هزار و ۱۸۴ رای، علیرضا کریم کشته با یکهزار و ۹۸۰ رای و محسن داورزنی با هزار و ۸۷۴ رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین جهان گل نامی با هزار و ۷۴۵ رای، علیرضا پنجه کوبی با هزار و ۳۴۸ رای، نورمحمدی محمدی با یک هزار و ۳۰۷ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر کلاله منتخب مردم شدند.

 

فرمانداری شهرستان علی آبادکتول اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد
با شمارش آرا انتخابات شورای شهر علی آبادکتول اسامی منتخبان مشخص شد.

محمود زنگانه به چهار هزار و ۸۴۳ رای، مرتضی شکی با سه هزار و ۷۳۸ رای، مهدی شکی با سه هزار و ۶۴۳ رای، حسین زنگانه (درویشعلی) با سه هزار و ۶۱۲ رای، سیدمحمود حسینی با سههزار و ۵۹۶ رای، فریبا مجیدی با سه هزار و ۴۶۲ رای، روح اله نظری با سه هزار و ۱۸۶ رای منتخبان اصلی شورای شهر علی آبادکتول شدند.

وحیده مزیدی با سه هزار و ۱۷۵ رای و هادی امین با دو هزار و ۹۵۶ رای به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند.

 

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر قرق مشخص شد

محمد حمیدی فرماندار مرکز استان اعلام کرد؛
١. محمد علی رضائی: تعداد آراء ١٢٣٣،
٢. منصور بارانی: تعداد آراء ١١٣۴،
٣. حسن جهانتیغ: تعداد آراء ١١٢۶،
۴. صابر کول میرپور: تعداد آراء ٨٧٩،
۵. برات اله بیروتی الهی: تعداد آراء ٨۶۵
به عنوان اعضای اصلی و

۶. حمیدرضا جندقی: تعداد آراء ٨٠٩،
٧. فاطمه سنچولی:تعداد آراء ٧٧١،
٨. رمضان مرادی: تعداد آراء ٧٣٧

به عنوان اعضای علی البدل منتخب شهر قرق شدند.

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر جلین مشخص شد
محمد حمیدی فرماندار مرکز استان اعلام کرد؛
١. علیرضا پائین محلی، تعداد آراء ١٢٢٨،
٢. فاطمه عرب بالاجلینی، تعداد آراء ١١۴٨،
٣. احمدرضا ناظریان، تعداد آراء ١٠٩۶،
۴. عبدالخالق، سالاری تعداد آراء ١٠٧٣،
۵. فرشید فرزبود، تعداد آراء ٩١٠
به عنوان اعضای اصلی و

۶. حسینعلی تازیکی بالاجلینی، تعداد آراء ٨١۵،
٧. ابراهیم عزیز پور، تعداد آراء ٧٣۵،
٨. مصطفی خلیلی بالاجلینی تعداد آراء ۶٩٧

به عنوان اعضای علی البدل منتخب شهر جلین شدند.