مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در سال زارعی جاری، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در گلستان ۳۰۰ میلی متر بوده که ۲۹ درصد کاهش را نسبت به بلندمدت نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در سال زارعی جاری، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در گلستان ۳۰۰ میلی متر بوده که ۲۹ درصد کاهش را نسبت به بلندمدت نشان می‌دهد.

سید محسن حسینی شامگاه دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با وجود کمی بارش و افزایش دما و تبخیر در سال جاری با مشکلات متعدد مواجه هستیم و قطعاً صرفه جویی و مدیریت مصرف کمک خواهد کرد تا این بحران را پشت سر بگذاریم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان افزود: از اول مهر ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ خرداد امسال در گلستان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه ای، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۳۰۰ میلی متر بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۴۲۲ میلی متر، ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی درخصوص مقدار افزایش و کاهش بارش نسبت به بلندمدت در هر حوضه آبریز گفت: در گرگانرود ۳۲ درصد، اترک سفلی ۲۰ درصد، قره سو ۳۱ درصد، نکارود علیا ۲۷ درصد و در خلیج گرگان ۲۸ درصد کاهش نسبت به بلندمدت اتفاق افتاده است.
حسینی بیان کرد: همچنین رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، بین ۸۳ درصد کاهش تا ۴۹ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.
وی گفت: ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۲۴۱ میلیون مترمکعب (حدود ۱۹ درصد) کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد که در آبخوان‌های کم عمق حدود ۱۷۸ میلیون مترمکعب کاهش و در آبخوان‌های عمیق حدود ۶۳ میلیون متر مکعب کاهش را شاهد هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان اضافه کرد: بخش کشاورزی ۷۸ درصد آب مصرف می‌کند و از ۶۵۰ هزار هکتار اراضی استان ۲۵۰ هزار هکتار آن آبیاری می‌شوند که از این میزان ۷۰ هزار هکتار از آب سطحی و ۱۸۰ هزار هکتار از آب زیرزمینی استفاده می‌کنند.