حق شناس با اشاره به جزئیات آراء ماخوذه ریاست جمهوری در گلستان، گفت: مشارکت گلستانی‌ها در انتخابات بیش از ۶۲ درصد بود و این استان جزء پنج استان بالاترین سطح مشارکت است.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان ، استاندار گلستان با اشاره به جزئیات آراء ماخوذه ریاست جمهوری در استان، گفت: میزان مشارکت گلستانی‌ها در انتخابات بیش از ۶۲ درصد بود و این استان جزء پنج استان بالاترین سطح مشارکت است.

هادی حق شناس بعدازظهر شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: بیش از ۸۲۵ هزار گلستانی در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کردند.
استاندار گلستان افزود: از مجموع یک میلیون و ۳۵۴ هزار نفر واجدین شرایط رأی در گلستان بیش از ۸۲۵ هزار نفر در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردند.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار نفر عامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و همچنین نیرو‌های انتظامی، قضایی، امنیتی و رسانه‌های در برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد مشارکت داشتند.
حق شناس گفت: درخصوص جزئیات رأی‌های مأخوذه ریاست جمهوری گفت: ۴۶۲ هزار نفر به آیت الله رئیسی، ۱۳۹ هزار نفر به همتی، ۸۴ هزار نفر به رضایی، ۲۵ هزار نفر به قاضی زاده هاشمی رای داده و ۱۰۶ هزار رای هم باطله بود.

استاندار گلستان بیان کرد: میزان مشارکت گلستانی‌ها در انتخابات ۲۸ خرداد بیش از ۶۲ درصد بود و این استان جزو پنج استان بالاترین سطح مشارکت در کشور است.
گفتنی است شمارش آراء در تمامی روستا‌ها پایان یافته و شهر‌های استان هم خاتمه شمارش آراء را اعلام کرده اند.