انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر درگیری با سلاح سرد بین چند نفر در روستای قرن آباد در استان گلستان بار دیگر تاثیر مخرب خود را بر جامعه گذاشته و مردم را در شوک عظیمی فرو برد که ناشی از چالش گسترده در برخورد با جرم و جنایت در کشور است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر درگیری با سلاح سرد بین چند نفر در روستای قرن آباد در استان گلستان بار دیگر تاثیر مخرب خود را بر جامعه گذاشته و مردم را در شوک عظیمی فرو برد که ناشی از چالش گسترده در برخورد با جرم و جنایت در کشور است. این هنجارشکنی تاثیر بسیار نامطلوبی در اجتماع گذاشته و احساسات عمومی را به شدت جریحه دار کرده است.

 

 

کلیپی از بی شرمی چند اراذل و اوباش در حمله به یک خانواده در حالی دست به دست می‌شود که افکار عمومی با دیدن صحنه‌های تکان دهنده از وقاحت افراد حمله کننده در نزاع در یک روستا، از عمق فاجعه‌ای هولناک اجتماعی و فرهنگی در سطحی از جامعه حکایت دارد.

یکی از عوامل مهم در وقوع جرم، محیط جرم است. از زمان پیشین اثبات شده است تبهکاری در شهر نسبت به روستا بسیار بالاتر است و برای مبارزه با این پدیده بهتر است از شهر‌ها شروع شود، اما در بزهکاری اخیر در روستای قرن آباد شاهدیم که جوانان روستایی به جان یک خانواده می‌افتند.

امنیت عمومی واژه‌ای است که دست یابی به آن با اجرای یک طرح و چند لایحه بدست نخواهد آمد. اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش که از سال‌های گذشته به فراخور افزایش و کاهش بزهکاری فراز و فرود داشته با نتایج خوبی همراه بود، اما تا رسیدن به مقصد نهایی راهی دشوار در مقابل است که پیش نیاز‌های فراوانی ازجمله ضرورت مسئولیت پذیری و حضور دائمی متولیان امر از ارگان‌های مختلف را می‌طلبد.

جرم و جنایت در ایران از لحاظ کمی طی چهار دهه گذشته به مراتب نسبت به سال‌های قبل روند بسیار کاهشی داشته است. بروز جرم و جنایت ناشی از مسائل مختلف ازجمله معضلات اجتماعی و کاستی‌های فرهنگی و مشکلات افتصادی است و در صورتی شاهد کاهش آمار رفتار‌های هنجارشکنانه و تاثیرات مخربی آن در اجتماع در آینده خواهیم بود که در دوران‌های پیش رو به دنبال رفع نواقص مربوط به پدیده بروز نرخ جرم و تعداد جرمی باشیم که برای هر واحد از جمعیت گزارش شده است.

براساس اعلام منابع مطلع، پیشینه مهاجمان حادثه اخیر با توجه به سابقه شرارتی که در گذشته داشته اند ، یکسری افراد تابلو و شناخته شده‌ای در کجروی‌های اجتماعی در منطقه خود بوده اند که درصورت برخورد قاطع و قانونی با آنان در بزنگاه‌های مجرمانه اکنون با این معضل مواجه نمی‌شدیم.
قطعا شکایت های متعدد از رفتار هنجارشکنانه متخلفان در حمله به یک خانواده در روستای قرن آباد در محاکم با پرونده‌های باز جریان دارد و رفتار متولیان قضایی و انتظامی در این بخش قابل توجیه نیست که چه بسا آنگونه که شایسته خاطیان بود اگر رفتار می شد در برخورد با اینگونه افراد ، به خود اجازه نمی‌دادند در بروز یک دعوا با این حجم از خشونت ورود کنند و خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد نمایند و نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را با چالش مواجه سازند.