مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از عملیات اجرایی راه‌های گلستان با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، مهدی ملک گفت: در حال حاضردر حوزه راه‌های استان حدود ۷۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی داریم که پیمانکاران از غرب تا شرق استان مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد:وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های گسترده‌ای را در سطح استان‌های و همانطور استان گلستان کشور دارد و در بخش ساخت و توسعه راه‌ها برنامه‌های جامع و تفصیلی مشغول به فعالیت هستیم.

ملک می‌گوید:در حوزه راه‌ها جزو دستگاه‌های برتر در جذب اعتبارات در سفر رییس جمهور به استان بودیم که ۳۰ میلیارد تومان برای این اداره کل تخصیص داده شد که برای راه‌های استان هزینه شد.

وی گفت: همکاران ما در جاده‌های آق قلا به بندرترکمن، بندرترکمن به گمیشان، آق قلا به سه راهی انبارالوم، آق قلا به گنبدکاووس و گنبدکاووس به اینچه برون با نام جاده نفت و جاده اولنگ در شرق استان مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت:همچنین در حال حاضر آسفالت و روکش محور بندرترکمن به آق قلا به طول ۸ کیلومتر در حال انجام است.

طول راه‌های استحفاظی گلستان ۵۲۵۰ کیلومتر است که از این مقدار ۳۸۰ کیلومتر بزرگراه، ۷۵۱ کیلومتر اصلی، ۲۵۴ کیلومتر فرعی و بقیه روستایی است.