معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: از برداشت غیرمجاز ۲.۲ میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیر زمینی جلوگیری شد.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان ، جواد تیموری گفت: در راستای مقابله با آبخوان خواری، از ابتدای امسال تاکنون، این شرکت ۱۵۳ حلقه چاه غیر مجاز در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را مسدود کرد.

 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: بنابراین از برداشت غیرمجاز حدود ۲.۲ میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی گلستان توسط آبخوان خواران جلوگیری شد.

 

 

 

 

جواد تیموری، با بیان اینکه این اقدام در راستای حفاظت از منابع آبی و صیانت از منافع دارندگان چاه مجاز انجام شده است، افزود: یکی از منابع مهم و کمیاب استان، منابع آبی است که حفاظت از آن عزم جدی را می‌طلبد.

 

وی گفت: وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه مشکل بزرگی است که هم آبخوان‌ها را مورد تهدید قرار داده و هم منافع دارندگان چاه مجاز که در زمینه‌های اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند.