شماری از عناصر ضدانقلاب که تعداد آن‌ها ۴۰ تا ۵۰ نفر بود، بعد از آنکه با رنگ قرمز روی در و دیوار محل سکونت امیرسعید ایروانی شعار نویسی کردند، ساعتی با بلندگو به شعار‌های ضدنظام پرداختند.

 

 

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، تعدادی از عناصر ضد انقلاب روز شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مقابل محل سکونت سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تجمع و به در و دیوار منزل وی تعرض کردند.

شماری از عناصر ضدانقلاب که تعداد آن‌ها ۴۰ تا ۵۰ نفر بود، بعد از آنکه با رنگ قرمز روی در و دیوار محل سکونت امیرسعید ایروانی شعار نویسی کردند، ساعتی با بلندگو به شعار‌های ضدنظام پرداختند.

این افراد مقابل منزل سفیر کشورمان، نماد‌هایی از جوخه اعدام ساختند.

این درحالی است که پلیس نیویورک برای ممانعت از تعرض آنان به محل سکونت این دیپلمات ارشد ایرانی هیچ اقدامی نکرد.