حیدر آسیابی اظهارداشت: با حمایت‌های قضایی چهارمین واحد تولیدی بحران زده استان از ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگردانده شد.

به گزارش پايگاه خبري گلستان جوان، رئیس کل دادگستری گلستان روز شنبه نهم مردادماه ۱۴۰۰ گفت: با حمایت‌های قضایی چهارمین واحد تولیدی بحران زده استان از ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگردانده شد.

حیدر آسیابی اظهارداشت: با حمایت‌های قضایی چهارمین واحد تولیدی بحران زده استان از ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگردانده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این کارخانه رُب در شهرک صنعتی علی آبادکتول به علت مشکلات مالی و مسائل مدیریتی مدتی تعطیل بود که با پیگیری‌های قضایی ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری استان بخشی از مشکلات حل و تولید در این کارخانه از سر گرفته شد.

وی بیان کرد: با شروع دوباره تولید در این کارخانه، ۴۰ کارگر به صورت ثابت و ۷۰ کارگر فصلی مشغول به کار شدند.

آسیابی با بیان اینکه این کارخانه چهارمین واحد تولیدی استان است که امسال با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی به چرخه تولید بازگشته است، گفت: سرکشی و بازدید از همه واحد‌های تولیدی و شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید برنامه اصلی امسال دستگاه قضایی استان خواهد بود.