شروع ۱۰ روزه محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی 21 فروردین 1400

با افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها
شروع ۱۰ روزه محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی

محدودیت‌های کرونایی گروه‌های مختلف اصناف، ترددها، حضور کارمندان در ادارات و نظارت بر رعایت بهداشت در شهر‌های قرمز از امروز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد.

خراسان رضوی
چیزی یافت نشد !