در بخش شیرین سازی آب دریا به همراه ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال، در بخش آب و فاضلاب، فاضلاب شهری در ۶ شهر گلستان و در بخش شبکه آب استانی آبرسانی به شهر‌های مرزی و اصلاح شبکه آب نیز از مفاد این تفاهم‌نامه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، طی جلسه‌ای در گرگان تفاهم نامه‌ای بین استانداری گلستان با شرکت پلیچانگدا کشور چین امضا شد.

کریدور راه آهن، شیرین سازی آب دریا، ساخت مسکن و آب و فاضلاب، سد‌های نرمال، چایلی، میرداماد و آقدکش از بند‌های این تفاهم نامه بوده است.

ارزش این تفاهم نامه یک و ۴ دهم میلیون یورو است.

در بخش شیرین سازی آب دریا به همراه ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال، در بخش آب و فاضلاب، فاضلاب شهری در ۶ شهر گرگان، علی آباد، گنبدکاووس، آق قلا، رامیان و آزادشهر و در بخش شبکه آب استانی آبرسانی به شهر‌های مرزی و اصلاح شبکه آب نیز از مفاد این تفاهم‌نامه بوده است.

همچنین مهمترین طرح ما کریدور گرگان، آزادشهر، شاهرود به طبس به طول ۶۵۵ کیلومتر از مهمترین بند‌های این تفاهم نامه است.