حضور حماسی مردم انقلابی در ۲۳ تیر ۱۳۷۸، سحر آشوب‌طلبان ۱۸ تیر را باطل کرد و طراحی آنها را ناکام گذاشت.

به گزارش پايگاه خبري گلستان جوان، فردی که لباس خونی افسانه‌ای در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ او را مشهور و احساس دانشجویان را جریحه‌دار کرد، یکی از امضاکنندگان نامه فشار اقتصادی بر مردم ایران به ترامپ بود و در دیدار‌های مکرر با مقامات آمریکایی در این سال‌ها به‌ خصوص با برایان هوک، رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران، ایده تحریم‌های آمریکا را تشویق می‌کرد.

 

 

۲۲ سال پیش، زمان دولت اصلاحات، در غائله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، تیتری خلاف واقع می‌زند و منجر به توقیف این روزنامه می‌شود؛ همین موضوع، موجب تحصن دانشجویان در کوی دانشگاه و بعد نیز درگیری‌های مشکوک می‌شود. این درگیری‌ها بهانه اغتشاش در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه شد.  
همین افرادی که این روز‌ها شما آنها را شانه به شانه مقامات آمریکایی یا ایده‌پرداز شبکه‌های لندنی در تحریم اقتصادی مردم ایران می‌بینید، در ۵ روز  آشوب تیر ۱۳۷۸، لیدر اغتشاش در دانشگاه و کف خیابان بودند.  
یکی از این افراد که در میان دانشجویان، وظیفه خط‌دهی را بر عهده داشته است، چند سال بعد به‌طور علنی اعلام می‌کند در ۱۸ تیر از آمریکا خط گرفته است. یک عضو وقت دفتر تحکیم وحدت نیز که جلودار تظاهرات در آن روز‌ها بوده است، بعد‌ها اعتراف می‌کند به دنبال عبور از جمهوری اسلامی بود.
مقاله‌نویس یکی از روزنامه‌های آن روز‌ها نیز با تیتر‌های جنجالی به دنبال تحریک افکار عمومی و فرد دیگر، سخنران اجتماعات دانشجویی بود.
این افراد، جزو طیفی بودند که سال ۱۳۷۸، ۵ روز ناآرامی در خیابان را همراهی و هدایت کردند، اما در ۲۳ تیر ۱۳۷۸ حضور حماسی مردم انقلابی، باطل‌السحر این طراحی شد.