پنجم اردیبهشت، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس، روز ذلت حاکمان جنایتکار و ضد بشر ایالات متحده و باطل شدن رویای آمریکایی‌ها برای نشستن بر تخت امپراتوری جهان
به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، پنجم اردیبهشت، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس، روز ذلت حاکمان جنایتکار و ضد بشر ایالات متحده و باطل شدن رویای آمریکایی‌ها برای نشستن بر تخت امپراتوری جهان است.
شکست نظامی آمریکا در عملیات موسوم به «پنجه عقاب» در ۵ اردیبهشت ۵۹ درس‌های فراوانی در کوتاه‌مدت برای آن روز‌های انقلاب که ملت ایران به تازگی با پیروزی بر نظام پوسیده و منفور شاهنشاهی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستقر کرده بودند و نیز در بلندمدت در صحنه‌های استکبارستیزی و آمریکاستیزی ایرانیان و نیز شکل‌گیری نهضت جهانی بیداری ضد سلطه و استکبار در پی داشته است.
آنچه در صحرای طبس رخ داد، تنها شکست یک عملیات نظامی نبود، بلکه زانو زدن تفکر استعماری و استکباری حکومت‌های خودکامه و فاسد در برابر حقانیت و انگیزه‌های الهی ملت‌های مبارز و آزادی خواه بود که با دست قدرت الهی به وقوع پیوست و باید این روز بزرگ و تاریخی را به عنوان نماد ضعف و زبونی آمریکای جنایتکار در برابر ملت ایران اسلامی، برای همیشه گرامی داشت.