در این طرح، نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان ویژه خرید نان که به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، مجهز شده و مردم با استفاده از عابر بانک هایشان نان را به قیمت یارانه‌ای می‌خرند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان از گرگان، در ادامه اجرای مردمی سازی یارانه‌ها، طرح فروش هوشمند نان در گلستان آغاز می شود.

 

در این طرح، نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان ویژه خرید نان که به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، مجهز شده و مردم با استفاده از عابر بانک هایشان نان را به قیمت یارانه‌ای می‌خرند.

 

در این طرح، آرد با قیمت آزاد به نانوان فروخته می‌شود و ۱۵ درصد قیمت فروش نان به نانوایانی که این کارت خوان‌های ویژه را دارند پرداخت خواهد شد و خانواده‌ها محدودیتی در خرید نان ندارند.