علی کاووسی گفت: مقصد بیشتر محصولات لبنی گلستان، روسیه، کانادا، ترکمنستان، آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان است.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت: صادرات محصولات لبنی از گلستان امسال ۱۱۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.

 

علی کاووسی گفت: مقصد بیشتر محصولات لبنی گلستان، روسیه، کانادا، ترکمنستان، آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان است.

 

کاووسی افزود: ۲۹ مرکز جمع آوری شیر و ۱۴ کارخانه لبنی در استان، از ابتدای امسال ۵۰۰ هزار تن شیر خام تولید شده دامداران را خریداری کرده اند.

 

دامداران گلستانی حدود ۱۵۰ هزار راس گاو و گوساله دارند.