محمدرضا سیدالنگى در حالی صحبت از تعامل شهرداری گرگان با وزارت کشور و شناسایی و ثبت ۲۱ محله با جمعیتی بیش از ۹۷۰۰۰ نفر در شهر گرگان خبر می دهد که این حرف ها پیشتر توسط نهادهای بالادست تر از شهرداری و حتی توسط خود شهرداران و متولیان شهری سابق گفته شده بود.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، محمدرضا سیدالنگى شهردار گرگان در حالی از تعامل شهرداری گرگان با وزارت کشور در راستای سیاست‌های محرومیت زدایی دولت سیزدهم، و شناسایی و ثبت ۲۱ محله با جمعیتی بیش از ۹۷۰۰۰ نفر در شهر گرگان خبر می دهد که این حرف ها پیشتر توسط نهادهای بالادست تر از شهرداری و حتی از لسان مبارک شهرداران و متولیان شهری قبلی و اسبق ترها گفته شده و سنگ بنای آن نهاده شده بود.

 

در عین حال شاهدیم که اکنون شهردار گرگان میراث خوار گذشته شده و طرح هایی که لوایح آن در فایل ها و زونکن های کمد شهرداری خاک می خورد را بیرون آورده و هرازگاهی برای اطاله کلام جبرانی در امر اجرا ، برای مردم وظایف اصلی شهرداری را تکرار و یادآوری می کند.

 

سیدالنگی می گوید در قدم اول تمامی ابعاد کالبدی، فرهنگی و جمعیتی محلات هدف، به صورت میدانی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است، درحالیکه در این فقره باید گفت از زمانی که شما شهردار شده اید چند قدم برداشته اید که در این فرصت کم انجام مطالعات جامع و شناخت کامل از وضعیت فعلی محلات کم برخوردار، زمینه ترسیم نقشه راهبردی برای رسیدن به شرایطی مطلوب را برای شهرداری گرگان فراهم کرده است.

 

شهردار گرگان به محله انجیراب اشاره ای کرد و آنرا نخستین محله‌ای دانست که شهرداری با توجه به موقعیت مکانی، ابعاد مشکلات و ویژگی‌های کالبدی مورد توجه قرار داده و در عین حال پای هم افزایی بین دستگاههای ذیربط و بکارگیری از ظرفیت های آنها را وسط کشید، در حالیکه شهرداران سابق هم جهت محرومیت زدایی در محلات کم برخوردار همین صحبتها را بیان کرده بود و قبل از آن نیز بیان کرده بودند.

 

 

 

 

سیدالنگى مطمئنا در شهر گرگان رشد یافته و آگاه است سطح مشکلات محلات تقریبا به غیر از استثنائات با هم متناسب هستند و هیچ سکنه ای در محلات، خارج از چارچوب، خواستار امتیاز بیشتری نسبت به دیگر محلات نیست. و از طرفی با نگاهی کوتاه و اجمالی به سطح شهر گرگان البته از دید یک فرد غیرحرفه ای با عینک غیرکارشناسانه، مشخص می شود مشکلات موجود در چه حد و اندازه ای است و شناسایی آن، آنقدرها هم سخت نیست که ایشان از تهیه اطلس فضایی محلات، طرح جامع نیازسنجی مشکلات شهروندان به تفکیک محلات، اطلاعات عمرانی و نقشه‌های موجود می گوید و حواله می دهد به گفتگو با شهروندان و حضور میدانی عوامل شهرداری گرگان در محله انجیراب، تا شهرداری نسبت به مشکلات موجود اشراف کافی و کاملی پیدا کند و سخن عجیب تر از آن اینکه شهرداری بتواند در این خصوص برنامه ریزی درستی صورت دهد.

اگرچه نگارنده انکار نمی کند در بررسی میدانی، مشکلات شناسایی، فوریت‌هایی در راستای حل و رفع آن در نظر گرفته می شود اما انتقاد به آن بخش از سخنان است که گفته می شود هنوز نیاز به روش تحقیق میدانی است در حالیکه مسئولین ذیربط بارها و بارها به این مشکلات میدانی اشراف دارند و سطح شهر گرگان همانند کلانشهرها نیست که معضلات پنهانی داشته باشد.

 

سید النگی در آخرین صحبت هایی که با رسانه ها داشته از رضایت مندی ساکنان انجیراب به دلیل آسفالت کوچه های آن که از ابتدای شکلگیری سکونت بعد از گذشت دو دهه که دارای معابر خاکی بوده خبر داد و سرعت این اقدام پس از زیرسازی و آسفالت را به نام خود ثبت کرد در صورتی که این طرح از سالهای گذشته در دستور کار بوده و دست بر قضا در دوران مدیریت ایشان به لطف پروردگار به سرانجام رسیده است.

 

از این هم که بگذریم شهردار گرگان اما باید پاسخگو باشد که چرا برخی مکانها در انجیراب باکس زباله ندارد و یا جداول محلات آن شیب غیراستاندارد دارد. و چرا معضل تردد شهروندان محله انجیراب به مرکز شهر همچنان باقیست اگرچه در این فقره شهردار ادعا می کند، با افزایش اتوبوس‌های درون شهری در این محله کاهش پیدا کرده است. و هزاران چرای دیگر…

 

شهردار گرگان دوره مدیریت شهری خود را که با طرح های اولویت داری ازجمله تکمیل پروژه‌های عمرانی همچون شهربازی مدرن و بازار موزه هفت شهر همزمان می داند، اما در عین حال معتقد است توسعه متوازن و عدالت منطقه‌ای با محوریت محرومیت زدایی و ارتقای رفاه زندگی شهروندان در محلات کم برخوردار به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری گرگان تعریف شده است.