معاون بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی از رشد چهارصد تا پانصد درصدی جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، معاون بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی از رشد چهارصد تا پانصد درصدی جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد خبر داد.
علاء الدین بروجردی روز شنبه یکم خرداد ۱۴۰۰ در نشست تخصصی جذب دانشجوی بین المللی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی گلستان به میزبانی واحد علی آباد کتول، گفت: در حال حاضر بیش از بیست هزار دانشجوی خارجی از کشور‌های مختلف در واحد‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در حال تحصیل هستند که نشان‌دهنده توسعه کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی افزود: هم اکنون چهار واحد دانشگاه آزاد اسلامی در کشور‌های منطقه و فرا منطقه وجود دارد و توسعه این واحد‌ها در کشور‌های مهم، ازجمله سیاست‌های دانشگاه است که به تدریج اجرایی خواهد شد.

سید علی طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان هم اعلام کرد: هم اکنون ۱۶ دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های آزاد استان تحصیل می‌کنند.

نمایندگان گرگان و علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست جذب دانشجوی خارجی را سبب گسترش ارتباط علمی و فناوری و تحکیم پیوند‌های فرهنگی و معنوی بین کشور‌ها بیان کردند.