رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان گفت: در حالی که چند هفته گذشته شاهد ضرب و شتم نیرو‌های منابع طبیعی در کردکوی و گالیکش بودیم، دو مأمور دیگر این اداره هنگام ماموریت مورد ضرب و شتم دو قاچاقچی در حین قطع درخت قرار گرفتند.

به گزارش پايگاه خبري گلستان جوان ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان گفت: در حالی که چند هفته گذشته شاهد ضرب و شتم نیرو‌های منابع طبیعی در کردکوی و گالیکش بودیم، دو مأمور دیگر این اداره هنگام ماموریت مورد ضرب و شتم دو قاچاقچی در حین قطع درخت قرار گرفتند.

هر دو متخلف شناسایی، ولی متواری هستند و تلاش برای دستگیری آن‌ها ادامه دارد. نیرو‌های مصدوم منابع طبیعی هم جهت مداوا به مرکز درمانی اعزام که به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.