به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، شهرداری گرگان عصر امروز دوشنبه در تهران نبوغ اراک را ۸۶ بر ۶۱ مغلوب کرد و صدرنشین باقی ماند.   شهرداری در هفته هشتم، پنجشنبه همین هفته به مصاف کاله خواهد رفت.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، شهرداری گرگان عصر امروز دوشنبه در تهران نبوغ اراک را ۸۶ بر ۶۱ مغلوب کرد و صدرنشین باقی ماند.

 

شهرداری در هفته هشتم، پنجشنبه همین هفته به مصاف کاله خواهد رفت.