دو تئاتر از گلستان به جشنواره منطقه‌ای تئاتر کشور راه یافتند.

رحیمی دبیر سی و سومین جشنواره تئاتر استان گلستان در اختتامیه این جشنواره گفت: از بین نمایش‌های اجرا شده از هشتم تا دهم آذر ۲ گروه انتخاب و به جشنواره منطقه‌ای راه یافتند.

رحیمی افزود: بعد از مرحله منطقه‌ای گروه برتر به جشنواره تئاتر فجر کشور راه می‌یابد که امیدواریم گروه نمایشی از گلستان به این مرحله راه یابد.