فرماندار آزادشهر برای انتقال مرکز زباله شرق گلستان مهلت ۶ ماهه مقرر کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، سیدجواد کریمی در جلسه کارگروه پسماند آزادشهر گفت:برای انتقال مرکز زباله شرق گلستان از مجاورت آزادشهر به مکانی مناسب مهلت ۶ ماهه مقرر شد.

حجت الاسلام شهابی امام جمعه آزادشهر هم با اشاره به انتشار بوی تعفن زباله در این شهرستان گفت: جمع آوری و انتقال مرکز زباله شرق استان در آزادشهر از مطالبات جدی مردم این شهر است.

حسن ملک شاهکویی مدیر پسماند گلستان هم در این جلسه گفت: بوی تعفن مرکز پسماند آزادشهر متاثر از دفع غیربهداشتی زباله در سنوات قبل است.

وی از پایان ذخیره زباله در مرکز پسماند آزادشهر با اتمام مطالعات مکان یابی جدید خبر داد.

مکان فعلی بازیافت زباله شرق استان در نزدیکی آزادشهر سبب شده تا بوی ناشی از ذخیره زباله‌ها مردم منطقه را آزار دهد.

آزادشهر  یکی از مسیرهای ارتباطی اصلی استان گلستان و سمنان است.