یک مسئول بلندپایه ایرانی به شبکه الجزیره گفت: اگر آمریکا موضع واقع بینانه در پیش گیرد، می‌توان ظرف چند روز به یک توافق واقعی رسید.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری گلستان جوان به نقل از شبکه خبری الجزیره، یک مسئول بلند پایه ایرانی به شبکه الجزیره گفت اگر آمریکا موضع واقع بینانه در پیش گیرد، می‌توان ظرف چند روز به یک توافق واقعی رسید.
الجزیره افزود: این مسئول ایرانی گفت ما خواهان متنی غیر قابل تفسیر برای توافق هستیم، به گونه‌ای که مانع از هر گونه بهره برداری طرف‌ها در آینده شود. رسیدن به یک توافق واقعی و عملی پیش از بسته شدن پرونده ادعا‌ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن نیست. بیانیه فرانسه، آلمان و انگلیس درباره مذاکرات هسته‌ای جانبدارانه و در جهت خواست آمریکاست. این بیانیه در جهت پیچیده کردن اوضاع و بدتر کردن فضای خوشبینی برای دستیابی به توافق است. درباره هر گونه تحرکات خصمانه در داخل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی روز‌های آینده هشدار می‌دهیم.