مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: از اواخر شهریور که قرارگاه لایروبی آب منطقه‌ای گلستان آغاز به کار کرد تاکنون نیز بیش از هشت کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شد.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: از اواخر شهریور که قرارگاه لایروبی آب منطقه‌ای گلستان آغاز به کار کرد تاکنون نیز بیش از هشت کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شد.

 

شجاع شفیعی گفت: ۶ دستگاه بیل مکانیکی آب منطقه‌ای لایروبی رودخانه‌های را انجام دادند و تاکنون هشت و نیم کیلومتر از رودخانه‌های قره سو، باغ گلبن، رودخانه چهل چای و مسیر هدایت سیل آلاگل لایروبی شده است.

 

با توجه به فرا رسیدن فصل سرد و شروع بارش‌ها سرعت بخشی در لایروبی‌ها ضروری است.