سید صمد ضیائی از توزیع ۳۹ تن و ۷۰۰ کیلوگرم کود برای کشت پاییزه بین کشاورزان استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، سید صمد ضیائی گفت: ۳۹ تن و ۷۰۰ کیلوگرم کود برای کشت پاییزه بین کشاورزان گلستانی توزیع شد که از این میزان ۳۰ هزار تن کود ازته، هفت هزار و ۲۰۰ تن انواع کود فسفاته -دی آمونیوم، فسفات تریپل، فسفات ۱۳ درصد و سوپر فسفات ساده و آلی- است.

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان افزود: دو هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه شامل انواع سولفات پتاسیم و کرول پتاسیم بین کشاورزان توزیع شده است.

 

ضیایی با بیان اینکه ۲۵ هزار تن ذخیره کودی ازته در انبارهای استان داریم، گفت: هیچ مشکلی برای تامین کود مرحله کشت و کود سرک کشاورزان نداریم.

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: سهمیه ابلاغی کود شیمیایی برای استان امسال ۱۸۳ هزار و ۹۸۸ تن بوده که از این میزان تاکنون ۱۰۶ هزار و ۵۳۸ تن کود معادل ۵۸ درصد دریافت شده و در اختیار فروشگاه کارگزاری توزیع کننده قرار گرفته است.