رییس سازمان سیما؛ منظر و فضای سبز شهرداری گرگان گفت:تجهیزات شهربازی ناهار خوران گرگان ایمنی دارد و استاندارد است.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، قدس ولی گفت: هر سه ماه یک بار از طرف اداره استاندارد بازدید مراقبتی انجام می‌شود و نیز، هر سال نقاط حساس بازدید و تست می‌شوند و اجازه بهره برداری مجدد صادر می‌شود.

او ادامه داد: در طی این سال‌ها تجهیزات این شهر بازی، بررسی، سرویس و بازبینی روزانه انجام و قبل از بازگشایی شهر بازی لوازم تست و بعد شروع به کار می‌شود.

به گفته قدس ولی، عمر مفید دستگاه‌ها بسته به نوع دستگاه و کاربری آن توسط شرکت سازه‌ها اعلام می‌شود که در صورت خراب نشدن در طی دوره عمر مفید دستگاه‌ها (معمولا ده سال) در پایان تاریخ انقضا از رده خارج می‌شود.

او در مورد اینکه آیا کسی از ناایمن بودن دستگاه آسیب دیده است گفت: تا کنون در این مورد گزارشی به شهرداری واصل نشده است.

رییس اداره سیما منظر و فضای سبز شهری گفت:تمامی لوازم با استاندارد ملی و زیر نظر اداره استاندارد نصب و بهره برداری می‌شود.

او در مورد تعداد دستگاه‌ها و فضای شهربازی گفت: تعداد دستگاه‌ها و فضای شهربازی موجود متناسب با تعداد متقاضیان این مجموعه تفریحی نیست.

در اسفند ۱۳۹۴ شهربازی ناهار خوران مورد بهره برداری قرار گرفت.