مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: برنامه پنج ساله احیای خلیج گرگان با بودجه هزار میلیارد تومانی تصویب شد اما تاکنون این بودجه تخصیص نیافته و امسال نیز اعتباری به این برنامه‌ها اختصاص نداده‌اند.

به گزارش پايگاه خبري گلستان جوان ، حمیدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، با اشاره به خطر خشک شدن و نابودی خلیج گرگان، گفت که برنامه پنج ساله احیای خلیج گرگان با بودجه هزار میلیارد تومانی تصویب شده، اما تاکنون این بودجه تخصیص نیافته و امسال نیز اعتباری به این برنامه‌ها اختصاص نداده‌اند.