آخوند عبدالرزاق گفت: اهل سنت ایران اسلامی به ویژه استان گلستان وفادار به نظام و انقلاب اسلامی بوده و هستند و در انتخابات پیش‌رو به فرد اصلح رأی خواهند داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، امام جمعه اهل سنت آق قلا گفت: اهل سنت ایران اسلامی به ویژه استان گلستان وفادار به نظام و انقلاب اسلامی بوده و هستند و در انتخابات پیش‌رو نیز حضوری حداکثری در پای صندوق‌های رأی خواهند داشت و به فرد اصلح رأی خواهند داد.

امام جمعه اهل سنت آق قلا و از علمای برجسته اهل سنت در استان گلستان با اشاره به انتخابات پیشرو اظهار داشت: دشمن مخالف عزت و پیشرفت ملت ایران است و هرچقدر حضورمان در انتخابات پرشورتر باشد، جواب قاطعتری به دشمنان و کسانی است که دوست ندارند بزرگی این کشور و ملت را ببینند.

آخوند عبدالرزاق رهبر حضور حداکثری در انتخابات را یک تکلیف دینی و ملی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین چهره تقریبی برای مسلمانان شیعه و سنی، حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی را یک تکلیف دانستند و ما نیز با اطاعت و پیروی از اولیالامرمان در انتخابات سرنوشت ساز ۲۸ خرداد شرکت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه شیعه و سنی همواره دلبسته انقلاب و مقام معظم رهبری هستند، افزود: ما باید در عمل هم ثابت کنیم و نشان بدهیم که بین مرید و مراد ارتباط کاملی وجود دارد.

آخوند رهبر با اشاره به تفرقه افکنی دشمنان خاطرنشان کرد: همه ما، شیعه و سنی در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شویم تا به دشمن نشان دهیم که ملت بزرگ ایران، یک امت و ملت واحده هستند و کسی نمیتواند بین آنان اختلاف افکنی کند.

امام جمعه اهل سنت آق قلا ادامه داد: صهیونیسم، آمریکا و انگلیس و همه دشمنان چشم به ملت ایران دوخته اند که ببینند اطاعت ملت ایران از مقام معظم رهبری تا چه اندازه است. ما در چنین شرایطی وظیفه داریم با شرکت در انتخابات جواب محکم و دندان شکنی به مخالفان و آن‌هایی که در داخل و خارج درصدد صدمه زدن به نظام و انقلاب هستند بدهیم و ثابت کنیم که ما اولی الامر خود را با قلب و جان دوست داریم و طبق دستور ایشان در انتخابات شرکت حداکثری خواهیم داشت.

وی گفت: اهل سنت ایران اسلامی به ویژه استان گلستان وفادار به نظام و انقلاب اسلامی بوده و هستند و در انتخابات پیشرو نیز حضوری حداکثری در پای صندوق‌های رأی خواهند داشت و به فرد اصلح رأی خواهند داد تا دولتی مردمی و قوی تشکیل دهد.