حسین خواجه‌مظفری گفت: امسال از ۳۱ هزار و ۳۱۰ نفر تعهد اشتغال در استان، تاکنون ۲۱ هزار و ۴۷ فرصت شغلی توسط دستگاه‌های مرتبط در سامانه کارا ثبت شده است.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: امسال از ۳۱ هزار و ۳۱۰ نفر تعهد اشتغال در استان، تاکنون ۲۱ هزار و ۴۷ فرصت شغلی توسط دستگاه‌های مرتبط در سامانه کارا ثبت شده است.

حسین خواجه‌مظفری گفت: راستی آزمایی صورت گرفته اشتغال گلستان امسال با هزار و ۸۶۴ مورد معادل ۷۴ درصد است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در گلستان ۳۷ و سه دهم درصد است که این میزان در کشور ۴۱ درصد است.

خواجه مظفری افزود: نرخ بیکاری در گلستان نیز ۷ و شش دهم درصد است که میانگین این نرخ در کشور هشت و ۹ درصد است که نیاز است دستگاه‌های مسئول استان برای توسعه اشتغال در گلستان تلاش کنند.

  • نویسنده : تحقق ۶۴ درصدی تعهد اشتغال در گلستان