نهم دی روز میثاق امت با ولایت و نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که پای آرمان‌ها ایستادند و اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آن‌ها بایستد در برابر تمای دنیای دشمنان خواهند ایستاد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، نهم دی روز میثاق امت با ولایت و نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که پای آرمان‌ها ایستادند و اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آن‌ها بایستد در برابر تمای دنیای دشمنان خواهند ایستاد.