فردی که در زمان حادثه سقوط آیدا رستمی پزشک گرگانی از پل عابرپیاده در تهران، همراه وی بوده و بعنوان متهم پرونده نیز در بازداشت است، در توضیحات اولیه خود حادثه را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، فردی که در زمان حادثه سقوط آیدا رستمی پزشک گرگانی از پل عابرپیاده در تهران، همراه وی بوده و بعنوان متهم پرونده نیز در بازداشت است، در توضیحات اولیه خود حادثه را تشریح کرد. این رسانه‌ها، متوفی را پزشکی معرفی کرده که به افرادی که در تجمعات زخمی شده‌اند کمک کرده و ۲۱ آذر برای مداوای فردی به محله اکباتان رفته و ناپدید می‌شود.
اما حقیقت ماجرا چیست؟