غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه بیستم دی ماه 1401 در صداوسیما از تحریریه مرکزی معاونت سیاسی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، دکتر غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی و نماینده مردم شریف استان گلستان در مجلس شورای اسلامی بهمراه اعضای کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی امروز سه شنبه بیستم دی ماه ۱۴۰۱ در سازمان صداوسیما از تحریریه مرکزی خبر معاونت سیاسی بازدید کردند. 

کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی برای نخستین بار در مجلس یازدهم تشکیل شد و دکتر منتظری نائب رئیس آن است.

 سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان به عنوان رئیس، سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین به عنوان نایب رئیس اول، غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا به عنوان نائب رئیس دوم، ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی و انگوت به عنوان سخنگو،اصغرسلیمی  نماینده مردم سمیرم به عنوان دبیر اول و محمدرضا مبلغی  نماینده مردم کوهدشت و رومشکان به عنوان دبیر دوم کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت زدایی انتخاب شدند.