از عصر پنج شنبه ۴ آذر تاکنون ۲۵ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی در چند منطقه از روستاهای غرب گلستان به بیمارستان مراجعه کرده که تا این لحظه ۷ نفر جان خود را از دست دادند و شماری نابینا شده و برخی در کما هستند و حال باقی افراد نیز مساعد نیست.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، براساس اعلام برخی منابع آگاه در روز جمعه یازدهم آذرماه ۱۴۰۱ ، از عصر پنج شنبه ۴ آذر تاکنون ۲۵ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی در چند منطقه از روستاهای غرب گلستان به بیمارستان مراجعه کردند که تا این لحظه ۷ نفر جان خود را از دست دادند و شماری نابینا شده و برخی از قربانیان در کما هستند و بقیه با مصدومیت شدید در بیمارستان بستری هستند و حال مساعدی ندارند.

۲ نفر از فوتی ها از روستای کفشگیری بوده و فروشنده نیز از روستای لمسک و در بازداشت است. فرد بازداشت شده مدعی شده است که این مقدار مواد مسکر را از فردی ناشناس تهیه کرده است و اطلاعی از آن ندارد و چند صد لیتر دیگر آن نیز  در بازار وجود دارد که مسمومیت و مرگ و یا رفتن به کمای مصرف کننده ها محتمل است.

طبق اعلام منابع آگاه، مصرف این نوع از مشروبات الکلی، تعدادی قربانی از شهر گرگان هم داشته است که گفته شده دو الی ۳ نفر از آنان تاکنون نابینا شده اند.

پیشتر به شبکه های معاند در خارج از ایران و دشمنان نظام در داخل کشور هشدار داده می شود که طبق رویه نادرست آنها در کشته سازی و سوء استفاده از برخی موقعیت ها در شرایط حساس فعلی کشور، از این تعداد کشته ها به نفع خود مصادره به مطلوب نکنند.