فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه بصیرت مردم نقشه‌های دشمن را خنثی کرد، گفت: باید در برابر دشمن مکار همیشه آماده باشیم.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، سردار علی ملک شاه کوهی در نشست روشنگری با موضوع نقش جهاد تبیین در انتقال مفاهیم مهدویت و آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جوان طی سخنانی با اشاره به توطئه های دشمنان در ایجاد ناامنی و اغتشاش در سطح کشور گفت: با رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب، هوشیاری و درایت علما، اساتید و مردم بصیر توانستیم بر توطئه های شوم دشمنان داخلی و خارجی غلبه کنیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان در ادامه با اشاره به اینکه دشمن برای ضربه زدن به ملت ما از هر کوششی فرو گذار نیست، افزود: امروز در شرایطی هستیم که اگر مواظب نباشیم و غفلت کنیم ضربه خواهیم خورد.

دکتر نادری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر هم در این نشست با بیان اینکه دو تفکر لیبرالیستی و اسلامی در مقابل هم صف آرایی کردند گفت: دشمن با یک استراتژی و نقشه از پیش طراحی شده برای ضربه زدن به نظام و تشدید شکاف و نافرمانی مدنی بین نسل جوان جامعه تلاش در ناامنی و ایجاد اغتشاش در بدنه ملت دارد که نقش اساتید،علما و دانشجویان در خنثی سازی این توطئه ها بسیار مهم است.