مردم استان گلستان صبح روز جمعه ٢٨ خردادماه ١٤٠٠ همانند دیگر مناطق کشورمان به منظور ادای تکلیف سیاسی در شرایط ویژه کنونی بااحساس مسئولیت نسبت به سرنوشت خود حماسه‌ای دیگر رقم زدند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، مردم فهیم استان گلستان در همان دقایق ابتدائی شروع اخذ رای در شعب در نظر گرفته شده در مراکز مختلف شهر‌های این استان با حضور باشکوه خود بار دیگر برگ زرینی در تاریخ به ثبت رساندند.

اقوام مختلف استان سرسبز گلستان صبح روز جمعه ٢٨ خردادماه ١٤٠٠ همانند دیگر مناطق کشورمان به منظور ادای تکلیف سیاسی در شرایط ویژه کنونی بااحساس مسئولیت نسبت به سرنوشت خود حماسه‌ای دیگر رقم زدند.