رییس شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از طریق شماره ثبت کودی و شماره بهره برداری می توان اصل و تقلبی بودن کود را شناسایی کنند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، تعدادی از کشاورزان غرب استان گلستان با ارسال پیامک به رادیو گلستان از جذب پایین کود‌های خریداری شده گلایه کردند و گفتند برخی از این کود‌ها با آب حل نمی‌شود و جذب خاک نمی‌شود.

ضیایی رییس شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با رادیو گلستان در این باره گفت: تمام کود‌هایی که از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کارگزاری‌ها توزیع می‌شود قبل از اقدام به توزیع آزمایش می‌شوند تا نمره قبولی را برای توزیع دریافت کنند.

او افزود: ۱۲۷ کارگزاری مجاز در سطح استان فعالیت می‌کنند و ۱۱ کود تکلیفی و ۵۲ کود غیر تکلیفی در این مراکز توزیع می‌شود.

ضیایی گفت: کشاورزان حتما برای دریافت کود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از هر مرکزی که کود تهیه کردند حتما شماره ثبت کودی و شماره بهره برداری آن را به سامانه ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ ارسال کنند تا از محتوای کود مطلع شوند.

او افزود: اگر کودی که تهیه کرده اند شماره ثبت و شماره بهره برداری نداشت آن کود تقلبی است.