حسین پهلوانان گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج طارم محلی اعلی حدود ۱۰۰ هزار تومان در بازارهای گلستان به فروش می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان، قیمت انواع برنج در بازارهای این استان را اعلام کرد.

حسین پهلوانان روز دوشنبه ۲۵ مهر در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به نرخ انواع برنج در بازار گلستان گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج طارم محلی اعلی حدود ۱۰۰ هزار تومان در بازارهای گلستان به فروش می‌رسد، همچنین برنج شیرودی به قیمت ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان، فجر پرمحصول کیفی هر کیلوگرم ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان و برنج پر محصول ندا حدود ۳۶ هزار تومان در سطح بازار استان خرید و فروش می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه قیمت برنج دم سیاه نیز بر اساس کیفیت محصول و کشش بازار بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، تصریح کرد: همچنین قیمت شلتوک طارم نیز در بازار حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان، شیرودی ۲۳ هزار تومان، فجر ۳۳ هزار تومان و ندا ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود.

همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز از کشت برنج در ۶۹ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان گلستان طی سال جاری خبر داد.

به گفته محمدرضا عباسی، برداشت برنج تا پایان مهر در استان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود ۴۳۰ هزار تن شلتوک از مزارع استان برداشت شود.