مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری ، فقط برای بخشی از مولفه های اجرایی سد وشمگیر اقدام شده است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری، فقط برای بخشی از مولفه های اجرایی سد وشمگیر اقدام شده است.

حسینی گفت: طرح علاج بخشی سد وشمگیر با هدف بهبود ذخیره ، انتقال و توزیع آب مطالعات آن انجام شده است اما با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری ،فقط برای بخشی از مولفه های اجرایی آن تاکنون اقدام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اولویت انجام کار و به منظور بهبود ذخیره سازی در مخازن فرعی سد وشمگیر ،بخش های افزایش ارتفاع مخزن اجرا شده است.

حسینی گفت: اجرای این کار، سبب افزایش حجم آب ذخیره مخازن از ۲۰ میلیون مترمکعب به ۳۷ میلیون متر مکعب شده است.

حسینی افزود: عملیات لایروبی به عنوان یکی از مولفه های اجرایی کانال های ایستگاه های پمپاژ مورد توجه بوده و بخشی از این عملیات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شده است.

وی می گوید: برای طرح علاج بخشی تا کنون در راستای بهبود و تقویت مخازن فرعی ۱ و ۲ و احداث مخزن فرعی ۴ و سیستم های برداشت و انتقال آب(خرید و نصب پمپ‌ها) و اجرای عملیات کانال های انتقال آب تاکنون ۵۴۰ میلیارد ریال تخصیص یافته و هزینه شده است و در سال جاری نیز حدود ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

وی گفت: با این اقدام عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فرعی و ادامه کانال های بتنی انتقال آب و بخشی از لایروبی کانال های شبکه راست در برنامه اجرایی این شرکت در سال ۱۴۰۱ قرار دارد.

سد وشمگیر در نزدیکی شهرستان آق قلا و در فاصلهٔ ۶۲ کیلومتری شمال شرق گرگان و بر روی گرگانرود احداث شده است.

سد و شمگیر با ۵۲ سال قدمت دارای یک مخزن اصلی و سه مخزن فرعی ظرفیت ذخیره سازی ۹۵ میلیون مترمکعب آب است اما طی سالیان اخیر با ورود رسوب به داخل مخزن سد ظرفیت آن به ۲۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

سد وشمگیر نقش مهمی در تامین آب مردم در بخش کشاورزی و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها دارد اما به گفته کارشناسان رسوبات زیادی این سد را در بر گرفته است.

کارشناسان توسعه و بهبود اراضی حاشیه گرگانرود و پایین دست، کنترل و مهار سیلاب منطقه، زهکشی اراضی منطقه برای بهبود کشت را از جمله اهداف احداث این سد عنوان می‌کنند.