یک دامدار جوان و موفق گلستانی گفت: متاسفانه در توزیع نهاده‌های دامی بین دامداران واقعی هیچ نظارت دقیق توسط متولیان امر صورت نمی‌گیرد.

به گزارش پايگاه خبري گلستان جوان  ، یک دامدار جوان و موفق گلستانی در گفتگو با پایگاه خبری گلستان جوان گفت: متاسفانه در توزیع نهاده‌های دامی بین دامداران واقعی هیچ نظارت دقیق توسط متولیان امر صورت نمی‌گیرد.
اسماعیل بازیار روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ در گفتگو با پایگاه خبری گلستان جوان در گرگان گفت: به نظر می‌رسد میزان خوراک دام و نهاده‌های دام برای توزیع بین دامداران واقعی به دستگاه‌های متولی مانند جهادکشاورزی و پشتیبانی امور دام کافی بوده و روند توزیع عادلانه بین دامداران واقعی بدون نظارت دقیق انجام می‌شود.

برخی از افراد دامدار واقعی نبوده و با زدوبند پروانه فعالیت دامداری گرفتند
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد دامدار واقعی نبوده و با زد و بند پروانه فعالیت دامداری گرفتند، تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر برخی افراد سودجو بدون داشتن دامداری و نگهداری دام و با زدوبند و دادن رشوه توانستند پروانه فعالیت دامداری از جهادکشاورزی دریافت کرده و خوراک دام تحویلی را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت دولتی به دامداران واقعی بفروشند.
این دامدار گلستانی گفت: نکته مهم و حائز اهمیت در مورد خوراک دام و نهاده‌های دامی این است که متاسفانه این افراد سودجو بدون داشتن دام از مقدار خوراک دام بیشتری نسبت به دامداران واقعی بهرهمند می‌شوند.

وی ادامه داد: بنده دامداری سنتی ۵۰ راسی در «گدم آباد» دارم و جهاد کشاورزی به ازای هر راس دام بنده ۲۰ کیلو خوراک دام و نهاده‌های دامی می‌دهد و این میزان فقط دو تا سه روز مصرف خوراک دام دامداری بنده را تامین می‌کند و مجبور هستم مابقی نیاز خوراک دام دامداری خود را با حدود دو برابر قیمت نهاده‌های دام دولتی تهیه کنم.

بازیار گفت: در حال حاضر قیمت کنسانتره دولتی به ازای هر کیلوگرم ۳ هزار و ۳۰۰ تومان، سبوس به ازای هر کیلو گرم ۳ هزار و ۲۰۰ تومان و جو به ازای هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دامداران فروخته می‌شود و با توجه به اینکه میزان خوراک دام دولتی دریافتی برای دامداران کفاف نمی‌کند مجبور هستیم نیمی از مصرف دام و در برخی مواقع همان مقدار سهم مصرفی را از بازار آزاد به ازای هر کیلوگرم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تهیه کنیم.

عدم نظارت دقیق بر توزیع نهاده‌ها
این دامدار جوان گلستانی تصریح کرد: خوراک دام و نهاده‌های دامی به مقدار کافی و لازم در شرکت‌های تعاونی، امور پشتیبانی دام برای دامداران واقعی وجود دارد، اما به دلیل عدم نظارت توزیع به دامدار غیرواقعی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: میزان خوراک دام و نهاده‌های دامی در شرکت‌های تعاونی، امور پشتیبانی دام و جهاد کشاورزی به مقدار کافی و لازم برای دامداران واقعی وجود دارد، اما روند توزیع این نهاده‌ها به دلیل عدم نظارت دقیق و ایجاد کاسبی برای افراد سودجو متاسفانه با زدوبند و رشوه بین افرادی که فقط پروانه فعالیت دریافت کرده و دامدار واقعی نیستند، توزیع می‌شود.

دامدار گلستانی گفت: بنده زمین موردنظر برای کشت محصولات خوراک دام ندارم وگرنه کشت این محصولات برای دامدار مقرون به صرفه بوده و از طرفی وقتی این نهاده‌ها توسط خود دامدار کشت شود بازار حبابی کمبود و گرانی نهاده‌های دامی توسط سودجویان برچیده خواهد شد.

کوتاهی متولیان امر در جهاد کشاورزی
بازیار افزود: اگر جهاد کشاورزی تدبیر لازم برای کشت ذرت علوف‌های در ماه‌های گذشته داشت امروز دامداران شاهد این کمبود در بازار نبودند. چوب بی تدبیری و فقدان آینده نگری در ارائه مشوق‌هایی برای کشت محصولات دامی را دامداران واقعی می‌خورند.

وی با اشاره به کمبود شدید ذرت علوف‌های در بازار خاطرنشان کرد: اگر تدابیر لازم برای کشت این محصول در ماه‌های گذشته توسط جهاد کشاورزی انجام میگرفت امروز دامداران شاهد این کمبود در بازار نبودند، جهاد کشاورزی نظارت دقیق بر کشت بیرویه شالی در منطقه نداشته و به نظر میرسد در این کشت به نوعی ولنگاری کرده و این ذهنیت ایجاد می‌شود که احتمال منفعت بردن در آن را دارد.

بازیار خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی می‌توانستند با آیندهنگری و ارائه مشوق‌هایی کشاورزان را تشویق به کشت محصولات دامی مانند ذرت علوفه ای، گندم، جو و … کنند تا امروز دامداران واقعی چوب بیتدبیری و عدم نظارت دقیق متولیان امر را نخورند.

وی افزود: متاسفانه جهاد کشاورزی در خواب غفلت بوده و هیچ حمایتی از دامداران منطقه ندارد.