کلنگ کمربندی گرگان ۱۳ سال پیش (سال ۸۸) بر زمین زده شد و تا به امروز به دلیل کمبود اعتبار ناتمام مانده است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، سیدالنگی در گفتگو با رادیو گلستان گفت: قطعه اول کمربندی گرگان پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی دارد و اگر اعتبار تخصیص داده شود می‌توان آن را به بهره برداری رساند.

وی افزود: با بهره برداری از قطعه اول کمربندی گرگان ترافیک جرجان به میدان قندهاری گرگان منتقل می‌شود و برای اینکه از این معضل رهایی پیدا کنیم قطعه دوم کمربندی هم حتما باید ساخته شود.

شهردار گرگان ادامه داد: قطعه دوم این کمربندی ۱۲ و نیم کیلومتر طول دارد و اگر وزارت راه و شهرسازی بخواهد اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی را تامین کند ممکن است سالیان سال طول بکشد از این رو باید ازروش‌های نوین مدیریت طرح به صورت واگذاری به بخش خصوصی اعتبار تکمیل آن را تامین کنیم.

وی ادامه داد: در این صورت تکمیل این مسیر ۴ الی ۵ سال زمان می‌برد تا بار ترافیکی و ترانزیتی از داخل شهر گرگان به خارج از آن منتقل شود.
شهردار گرگان گفت: با جا به جایی کمربندی برخی مشاغل مرتبط مانند میدان بار و ترمینال مسافربری هم جا به جا می‌شود.

سید النگی ادامه داد: در حال حاضر مطالعات جا به جایی میدان بار و ترمینال در حال انجام است و زمین‌هایی برای اختصاص به این موضوع پیشنهاد شده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود همزمان با تکمیل قطعه دوم کمربندی گرگان کار جا به جایی میدان بار و ترمینال هم انجام شود.

کلنگ کمربندی گرگان ۱۳ سال پیش (سال ۸۸) بر زمین زده شد و تا به امروز به دلیل کمبود اعتبار ناتمام مانده است.