از این پس پرونده‌های تخلفات مرتبط با هنر و رسانه پیش از رسیدگی در دادسرا و دادگستری به شعبه بیست و یک شورای حل اختلاف گرگان برای حل اختلاف فرستاده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان به نقل از دادگستری استان گلستان، با دستور رئیس کل دادگستری استان از این پس پرونده‌های تخلفات مرتبط با هنر و رسانه پیش از رسیدگی در دادسرا و دادگستری به شعبه بیست و یک شورای حل اختلاف گرگان برای حل اختلاف فرستاده می‌شود.

احمد جعفری رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان روز چهارشنبه دهم شهریور ۱۴۰۰ گفت: اعضای شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه، همانند دیگر شعب تخصصی از میان اعضا شورای حل اختلاف و یکی از اهالی آن صنف است که در کنار هم برای سازش پرونده‌ها تلاش می‌کنند.
احمد جعفری با بیان این که شعبه ۲۱ گرگان یکی از شعب پیشرو شورای حل اختلاف در صلح و سازش است افزود: اعضای این شعبه برای حل و فصل مسالمت آمیز پرونده‌های حوزه هنر و رسانه پادرمیانی می‌کنند و اگر طرفین صلح نکردند پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرا و دادگاه فرستاده می‌شود.
جعفری افزود: قضات دادگاه و دادسرا پرونده‌ها را به این شعبه ارجاع می‌کنند.
یکی از درخواست‌های اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان در دیدار هفته قبل خود با رئیس کل دادگستری گلستان، اختصاص شعبه ویژه شورای حل اختلاف رسانه در استان بود.
رئیس کل دادگستری در همان جلسه برای تشکیل این شعبه قول مساعد داده بود.