استاندار گلستان گفت: شعار ما این است که گلستان را بتوانیم با سرزمینی هوشمند تبدیل کنیم و زیرساخت های آن باید فراهم شود و توجه ما در این طرح توجه به روستاهای استان است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، علی محمد زنگانه در مراسم آغاز عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات ایران در استان گلستان اظهار کرد: استان گلستان نگارستان ایران است و رنگین کمان اقوام به شمار می رود و با صمیمیت بین همه اقدام زندگی می‌کنند و گلستان دروازه آسیای میانه به شمار می‌رود.

استاندار گلستان ادامه داد: زیر برگ‌های سبز درختان گلستان فقر فزاینده‌ای پنهان است و نتوانستیم از مواهب این استان بهره ببریم.

زنگانه بیان کرد: گلستان سرانه تولیدش ۵۰ درصد میانگین کشوری است و این زیبنده گلستان نیست و ما جزو چهار استان انتهایی از نظر این شاخصه هستیم

وی گفت: نیمی از جمعیت گلستان در روستاها هستند ولی ۷۵ درصد این جمعیت روستایی جزو ۵ دهک کم برخوردار به شمار می‌رود و لذا باید ظرفیت های بالقوه استان را بالفعل کنیم

این مقام مسئول بیان کرد: امروز در گلستان درگیر زیرساخت‌هایی هستیم که در بسیاری از استان ها در دو یا سه دهه قبل رقم خورده است.

زنگانه افزود: عقب ماندگی موجود در هر یک از حوزه ها و نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی عقب ماندگی در حوزه صنعت وجود دارد باید برطرف شود.

این مقام مسئول افزود: مجموعه این مباحث باعث شده که با مجموعه از مطالبات رو به رو شویم و باید گام های بلندی برای پیشرفت همه جانبه استان برداریم

زنگانه تاکید کرد: لازم رسیدن به توسعه این است که در افق ۱۴۰۴ بتوانیم سرانه تولید ناخالص را از ۵۶ همت به حداقل ۲۵۰ همت برسانیم،  شعار ما این است که گلستان را بتوانیم با سرزمینی هوشمند تبدیل کنیم و زیرساخت های آن باید فراهم شود و توجه ما در این طرح توجه به روستاهای استان است.

وی ابراز داشت:الگوهای موفق را باید شناسایی کنیم و بتوانیم این برنامه‌ها را به روستاهایی دیگر تعمیق ببخشیم،  گلستان جزو استان هایی است که متقاضی تولید کارخانه فیبر نوری است و زمینه های سرمایه گذاری آن نیز فراهم شده است.