عبدالجلیل قرنجیک و عرفان بخشنده از گلستان به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچردعوت شدند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، با اعلام محمدرضا دستیار سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ۱۸ بازیکن برای شرکت به اردوی تیم ملی بسکتبال فراخوانده شدند.

پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان از ۲۵ آذر تا ۳ دی ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود.

عبدالجلیل قرنجیک و عرفان بخشنده، حکیم منصوری، وحید سعادت‌پورمقدم، سعید حیدری، حسن عبدی، علی کریمی، علیرضا کمالی‌فر، امید هادی‌اظهر، حسنعلی کعب‌عمیر، امیرحسین اسلامیان، ابوالفضل جلایی، فالح عیاشی، علی شکوهی، علی طاووسیان، منصور احمدی، اسماعیل فاضلی، محمد محمدنژاد ملی پوشانی هستند که زیر نظر محمدرضا دستیار سرمربی و عباس خاکی مربی تیم ملی به تمرین می‌پردازند.