رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با تلاش کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، فردی دستگیر شد که در گرفتن امضا و اثر انگشت از دیگران و استفاده از آن در دادگاه به نفع کسی که از او پول می‌گرفت، مهارت داشت.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ گفت: با تلاش کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، امروز فردی دستگیر شد که در گرفتن امضا و اثر انگشت از دیگران و استفاده از آن در دادگاه به نفع کسی که از او پول می‌گرفت، مهارت داشت.
هادی هاشمیان اظهار کرد: این فرد به منزل یا محل کار ِطرف پرونده مراجعه و به بهانه تحویل بسته پستی، امضا و اثر انگشت فرد را در برگه سفید می گرفت و با استفاده از همین امضا و اثر انگشت، قرارداد یا اظهاراتی که مدنظر داشت، می نوشت.
وی تصریح کرد: از آن جا که اثر انگشت و امضا اصل بود و کارشناسی هم اصل بودن آن را تایید می کرد، طرفی که برای دریافت این امضا و اثر انگشت پول داده بود، رای پرونده را به نفع خودش می گرفت.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: یکی از طرفین همین پرونده ها، به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مراجعه و اعلام کرد هرچند امضا و اثر انگشت درست است، اما وی هرگز قراردادی با مضمون ارائه شده در دادگاه از سوی طرف دیگر پرونده را، امضا نکرده است.
هاشمیان ادامه داد: همین گزارش کافی بود تا موضوع به صورت جدی در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار بگیرد و با یک ماه کار اطلاعاتی و رصد میدانی گره این ماجرا باز شد.
وی افزود: تحقیقات ما را به فردی رساند که به ازای دریافت پول در پرونده‌های کلان ملکی با هر ترفندی که می توانست امضا و اثر انگشت طرف مقابل پرونده را به دست می آورد و با استفاده از آن، قرارداد و سند به نفع فردی که از او پول گرفته بود، جعل می کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این فرد دستگیر شده و تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی او و افرادی که قربانی ترفند‌های این فرد شده اند، ادامه دارد.
هاشمیان از کسانی که احتمال می دهند قربانی این شگرد شده اند خواست برای طرح شکایت و اعلام گزارش به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان در خیابان دانشجو و یا دادسرای گرگان، دفتر دادستانی مراجعه کنند.