در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مذهبی گلستان جایگاه منزلت زن و رسالت و پیوستگی‌های اجتماع بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: توسعه تشکل‌ها و هیات دینی، حوزه دانش آموزی، اصناف و اقشار مباحثی بود که در جلسه مطرح شد.

حجت الاسلام رضا دیلمی افزود: بحث تبیین جایگاه الگوی سوم زن و بسط و توسعه شعاعر و سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله که حقیقتا بی بدیل و بی نظیر است از محور‌های دیگر این نشست بود.