رییس شورای شهر گرگان گفت: ۲ دور برگردان ناایمن خیابان پرتردد جرجان تا دو ماه دیگر عملیات ایمن سازی آنها به پایان می رسد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، گرزین گفت: در بحث دوربرگردان ناایمن دو نقطه جرجان، جلساتی با پلیس راهور داشتیم و این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و مجوز‌ها گرفته شده و حتی مطالعات آن نیز انجام شده است.

او ادامه داد: مقرر شده تا ظرف مدت ۲ ماه دیگر عملیات ایمن سازی این دوربردان‌ها به پایان برسد.

گرزین در مورد دور برگردان روبه روی مسیر روستای کریم آباد نیز گفت: برای این مسیر نیز باید شورای ترافیک شهرستان مجوز لازم را صادر کند و ما اجرای آن را شروع خواهیم کرد.

گرزین همچنین گفت: برای این مسیر مشاور می‌گیریم و مطالعات دوربرگردان ایمن انجام خواهد شد.

او ادامه داد: پس از مطالعه طرح از طریق مشاور و تایید اعضای شورای ترافیک، برای اجرای دوربرگردان ایمن زمان زیادی لازم نیست و کار سریع انجام می‌شود.

بسطامی رییس پلیس راهور گلستان نیز گفت: گره‌های ترافیکی در شهر گرگان وجود دارد و با این وجود، نقاط حادثه خیز به ویژه در بریدگی‌ها همیشه حوادثی را رقم زده است.

او ادامه داد:بریدگی روبه روی مسیر کریم آباد در جاده گرگان به آق قلا و همچنین جرجان ۵ و دوربرگردان جرجان ۲۸ یک بریدگی معمولی دارد و ایمن نیست و باید این مسیر‌ها ایمن شوند.

بسطامی می‌گوید:در این مسیر‌ها لحظه‌ای وجود ندارد که خودرو در آنجا دور نزند و بسیار پرتردد است و نیاز است با توجه به فضای آنجا دوربرگردان ایمن احداث شود.

او گفت: ما پیشنهاداتی را در این حوزه در جلسات مرتبط مطرح می‌کنیم و موضوعات بر اساس زمین و فضای مناسب کارشناسی می‌شود.