معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان می‌گوید: در سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی پنبه به میزان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان می‌گوید: در سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی پنبه به میزان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی می‌شود.
محمدرضا عباسی روز دوشنبه هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ خطاب به کشاورزان پنبه کار گفت: در سال زراعی جاری بالای هزار تن بذر پنبه تدارک دیده شده است. سال زراعی گذشته در استان گلستان قیمت هر کیلو پنبه دوازده هزار و پانصد تومان بوده است، اما در سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی پنبه به میزان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی می‌شود.
محمدرضا عباسی بااشاره به اینکه پنبه کاران برای دریافت نهاده‌ها می‌توانند به مراکز خدمات مراجعه کنند، تصریح کرد: بهترین زمان کشت پنبه اوایل اردیبهشت است.