بایگانی‌های هفتم تیر سال ۱۳۶۰ - خبرگزاری گلستان جوان
۷ تیر؛ سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب ۰۷ تیر ۱۴۰۰

۷ تیر؛ سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب

آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی هفتم تیر ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در مقر حزب جمهوری اسلامی در تهران، به شهادت رسیدند.