بایگانی‌های مرصاد - خبرگزاری گلستان جوان
عملیات مرصاد، آخرین برگ زرین هشت سال دفاع مقدس ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
عملیاتی غرورآفرین

عملیات مرصاد، آخرین برگ زرین هشت سال دفاع مقدس

پنجم مرداد سالروز عملیات موفقیت آمیز مرصاد است عملیاتی که حقانیت ثبات و قدرت جمهوری اسلامی ایران را نزد جهانیان جلوه گر ساخت.